top of page
Search
  • Writer's pictureJussi Väisänen

Kokouskutsu vuosikokoukseen

Updated: Dec 12, 2022

KOKOUSKUTSU

Salibandy Club Urbans ry. sääntömääräinen vuosikokous pidetään Turengin kirjaston opetustilassa (Koulutie 2, 14200 Turenki) 21.12.2022 klo 18.00.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1.Kokouksen avaus 2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa 3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5.Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 7.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 8.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 9.Valitaan yksi tilintarkastaja ja varahenkilö 10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


11.Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin (7 vrk ennen kokousta), että asia voidaan sisällyttää esityslistaan.

Turengissa 12.12.2022

SC Urbansin Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja

Marko Ruuskanen, marko.ruuskanen@scurbans.net

SC Urbans toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi.

13 views0 comments
bottom of page