top of page
Search
  • Writer's pictureJussi Väisänen

Kutsu seuran vuosikokoukseen

Kokouskutsu

SC Urbans ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 27.5.2019 klo 1800 Paikka: Turengin Liikuntahallin opetustila, (Koulutie 2)

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 3. Kokouksen laillisuus ja toimivaltaisuus 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varahenkilö 10. Muut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouksen asialistaan.

12.5.2019

Hallitus

Tervetuloa!

3 views0 comments
bottom of page